گردونه ی ولی اله ملکی شرکت فولادین بلیمر آذران
ولی اله ملکی (تبلیغ)

تولید قطعات فایبرگلاس در اصفهان،استخرهای پیش ساخته در اصفهان،تولید قطعات شهربازی در اصفهان

شرکت فولادین پلیمر آذران در زمینه تولید قطعات فایبر گلاس به صورت زیر فعالیت می نماید:- تولید انواع قطعات فایبر گلاس در اصفهان 2- مدلسازی فایبرگلاس در اصفهان 3- قالبگیری فایبرگلاسدر اصفهان 4- تولید انواع توربینهای هوادهی در اصفهان 5- ایزولاسیون انواع استخردر اصفهان 7- ایزولاسی بیشتر ..
ولی اله ملکی (محصول)

اکسپکتور بیمارستان

اکسپکتور بیمارستانبیشتر ...

 |